สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

       แดง-ขาวต้นไม้ประจำโรงเรียน

       ต้นกล้วย