ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และสภาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลมูลนิธิ 3Rs เข้าดูงานโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
        วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย โดยการนำของนางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม และสภาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลมูลนิธิ 3Rs ซึ่งเดินทางเข้าดูงานการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,14:42   อ่าน 173 ครั้ง