ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเจียระดับ เขตหนองจอก เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
      วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมใจกันนำเทียนจำนำพรรษาและเงินบริจาค ไปถวาย ณ วัดเจียระดับ เขตหนองจอก เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและเพื่อเป็นรักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงานของชาวพุทธสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,10:28   อ่าน 91 ครั้ง