ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยขอความร่วมมือกับชาวบ้านชุมชน ซอลีฮุ้ลมุสลีมีน และชุมชนคอยรุดดีน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
       วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วยนางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตหนองจอก นางยุวดี บุญเปี่ยม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯเขตหนองจอก นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย ได้เข้าขอความร่วมมือกับชาวบ้านชุมชน ซอลีฮุ้ลมุสลีมีน และชุมชนคอยรุดดีน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง การนำขยะอินทรีย์ในครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ และการกำหนดจุดทิ้งขยะในชุมชน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะจากแกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,19:22   อ่าน 41 ครั้ง