ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
       วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2562,16:30   อ่าน 95 ครั้ง